Czy warto uczyć dzieci kodowania?

Analitycy przewidują, że do 2020 r. w Unii Europejskiej zabraknie ponad 800 tys. specjalistów IT, a w Polsce już dzisiaj czeka praca na ok. 50 tys. takich osób. Czy to wystarczający powód, by od najmłodszych lat uczyć dzieci kodowania? Tak, ale nie tylko po to, by wykształcić fachowców z tej dziedziny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić do szkolnego programu naukę programowania już od pierwszej klasy. Obecnie trwa pilotaż, przygotowujący szkoły do tego celu. Zgłosiły się do niego 1593 placówki. W ramach programu nauczyciele uczą się, jak przekazywać dzieciom wiedzę o nowoczesnych technologiach i ich stosowaniu w praktyce. Szkolenia takie przeszli na przełomie listopada i grudnia 2016 r. m. in. edukatorzy z woj. warmińsko-mazurskiego.

Potrzebni programiści

Zmiana podejścia w uczeniu informatyki w szkołach jest nieunikniona. Wymusza ją sytuacja na rynku pracy. Umiejętności cyfrowe należą dziś do najbardziej pożądanych przez pracodawców. Szacuje się, że w Polsce brakuje ok. 50 tys. programistów. Z kolei w Unii Europejskiej na fachowców z tej dziedziny do 2020 będzie czekać ok. 800 tys. miejsc pracy. Co więcej według danych Komisji Europejskiej aż 20% osób w wieku 15-24 lat, mieszkających w UE, nie może znaleźć zatrudnienia. Problem w tym, że 45% całego społeczeństwa UE nie jest obeznana z nowymi technologiami. Wśród osób posiadających pracę odsetek ten wynosi 30%. Tymczasem na prawie wszystkich oferowanych obecnie stanowiskach (90%) wymaga się umiejętności cyfrowych.

Każdy ma kodować?

Nie oznacza to, że wszystkie dzieci mają opuszczać szkołę z opanowaną umiejętnością kodowania. Powinny jednak mieć przynajmniej ogólną wiedzę na ten temat. To tak, jak z nauką z zakresu innych przedmiotów od dawna wpisanych w szkolny program. Nikogo nie dziwi, że dzieci wychodzą ze szkolnych murów z pewną pulą wiadomości o samolotach – dlaczego latają, jaka była historia ich powstania, co się dzieje z ciałem człowieka na dużych wysokościach, itd. Uczą się tego na fizyce, historii i biologii.

Podobnie powinno być z programowaniem. Do niedawna umiejętności te postrzegane były jako dostępne dla wybranych. To po części prawda, bo tylko 0,20% populacji świata programuje zawodowo, zaś 0,63% próbuje lub próbowało to robić . Jest to jednak tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, że podstawową wiedzę o kodowaniu może przyswoić praktycznie każdy.

Dlaczego warto?

Warto uczyć kodowania, bo jest to szkoła logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i planowania. Dzisiaj dzieci mają wiele możliwości, by poznać zasady programowania. Ważne, by zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób. Na przykład tak, jak na warsztatach o algorytmach dla szkół w województwie lubuskim, które odbyły się 15 grudnia 2016 r. Wzięło w nich udział 200 dzieci z klas 2-6. Mogły samodzielnie projektować grę podróżniczą, programować robota Bee-bota i układały kod sterujący świątecznym elfem. Na koniec zostały nagrodzone własnymi wizytówkami „Młodszego Programisty”.

Kilka praktycznych powodów, dla których warto uczyć kodowania:

1. Poczucie siły sprawczej. Wydawanie rozkazów maszynom jest jedną z największych super mocy, które dziecko chciałoby posiąść!

2. Rozwój logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Np. nauka algorytmów pozwala pokazać dzieciom, na czym polega planowanie poszczególnych czynności, by osiągnąć zamierzony efekt. Ba, ciągu komend można uczyć nawet bez użycia komputera!

3. Oswojenie z nowymi technologiami. Dzieci zbyt często są ich biernymi użytkownikami. Nauka kodowania i programowania sprawia, że zaczynają rozumieć, jak one działają. To krok do tego, żeby zacząć brać udział w tworzeniu zupełnie nowych produktów technologicznych.

4. Odkrywanie talentów programistycznych. Praca czeka na programistów, zapotrzebowanie na nich będzie rosło. Jednocześnie zarobki w tym zawodzie należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych.

Obserwuj nas na Facebooku!