Polityka plików cookies

  1. W ramach funkcjonowania witryny Dziecko.Tech pobierane w sposób automatyczny i przetwarzane będą wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny Dziecko.Tech, oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych Dziecko.Tech.
    Co do zasady wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą, oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny Dziecko.Tech.
  3. Operatorem witryny Dziecko.Tech, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny Dziecko.Tech pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Tylko Pracownicy S.A., ul. Erazma Ciołka 13, 01-402 Warszawa, NIP: 5272642117.
  4. Celem wykorzystywania plików cookies jest usprawnienie przeglądania zasobów witryny oraz analizy statystyczne.
  5. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników witryny Dziecko.Tech i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny Dziecko.Tech. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  6. Operator witryny Dziecko.Tech informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych Dziecko.Tech.
  7. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny Dziecko.Tech mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem witryny Dziecko.Tech kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.
  8. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.